ဝန်ထမ်းရှာဖွေခန့်ထားမှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးအား ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း

ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများသည်လူကြီးမင်းတို့ ၏အဖွဲ့အစည်းအတွက် အကောင်းဆုံးနှင့် အလိုက်ဖက် ဆုံးသော ဝန်ထမ်းများကိုရှာဖွေပေးနိုင်ကြောင်း အာမခံပါသည်။

ဝန်ထမ်းခေါ်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းစဉ်

 • Top HR သည် ဖောက်သည် များ၏ ၀န်ထမ်းခေါ်ယူခြင်းလိုအပ်ချက်များ ၊ ကုမ္ပဏီ၏ အသေးစိတ် အချက်အလက်များ နှင့် လစ်လပ်ရာထူးနှင့် ပတ်သက်သည်များကို ဆွေးနွေးခြင်း ၊
 • အမျိုးမျိုးသောကြော်ငြာဘုတ်များ၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကွန်ရက်များနှင့် အခြား အရင်းအမြစ်များစွာတွင် ကြော်ငြာခြင်းအားဖြင့်၊ Top HR သည် အရည်အချင်း ပြည့်မီသောဝန်ထမ်းများကိုရှာဖွေခြင်း ၊
 • CV များကိုအမျိုးအစား ခွဲပြီး၊ လက်ရှိခေါ် ယူနေသည့် သည့်အလုပ်များနှင့် သင့်လျော်သည့် လျှောက်ထားသူများကို သေချာစွာဆန်းစစ်ပြီး ၊ အရည်အချင်းပြည့်မှီသောလျှောက်ထားသူများ၏ CV များကိုသာ ပေးပို့ပေးခြင်း ၊
 • လျှောက်ထားသူများ၏ဗဟုသုတကြွယ်ဝမှု၊ ကျွမ်းကျင်မှု နှင့် အရည်အချင်းများကို သေချာစွာစစ်ဆေးပေးခြင်း (ရွေးချယ်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု)၊
 • Top HR မှ အင်တာဗျူး စီစဉ်ပေးခြင်း၊
 • ကုမ္ပဏီ နှင့် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုအောင်မြင်သွားသူအလုပ်လျှောက်ထားသူများအား Top HR မှ အလုပ် ကမ်းလှမ်းပေးခြင်း ၊
 • ကုမ္ပဏီနှင့် အင်တာဗျူးအောင်မြင်သွားသူ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် အဆင်ပြေမှု ရှိမှုကို (၂) လ ဆက်တိုက် Follow up လိုက်ပေးခြင်း။

How we can help to shoulder your recruitment process?

 • အလုပ်တာဝန်များ ပြင်ဆင်ပေးခြင်း
 • အလုပ်ခေါ်စာ ကြေညာပေးခြင်း
 • ကိုက်ညီသော လူစာရင်းပြုစုပေးခြင်း
 • လူတွေ့စစ်ဆေးပေးခြင်း
 • ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးပေးခြင်း
 • အလုပ်အပ်နှံသူနှင့် နောက်ဆုံးလူတွေ့စစ်ဆေးမှုအား စီစဉ်ပေးခြင်း
 • အလုပ်အပ်နှံသူကိုယ်စား လစာညှိနှိုင်းပေးခြင်းနှင့် အလုပ်ကမ်းလှမ်းမှုပေးခြင်း
 • အလုပ်ထောက်ခံချက်များ စစ်ဆေးပေးခြင်း
 • အလုပ်ခန့်အပ်ခြင်းဆိုင်ရာ စာချုပ် ချုပ်ဆိုပေးခြင်း
 • ဝန်ထမ်းသစ်များ လုပ်ငန်းခွင်သို့ မိတ်ဆက်ပေးခြင်း

How we can help to shoulder your recruitment process?

 • အလုပ်တာဝန်များ ပြင်ဆင်ပေးခြင်း
 • အလုပ်ခေါ်စာ ကြေညာပေးခြင်း
 • ကိုက်ညီသော လူစာရင်းပြုစုပေးခြင်း
 • လူတွေ့စစ်ဆေးပေးခြင်း
 • ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးပေးခြင်း
 • အလုပ်အပ်နှံသူနှင့် နောက်ဆုံးလူတွေ့စစ်ဆေးမှုအား စီစဉ်ပေးခြင်း
 • အလုပ်အပ်နှံသူကိုယ်စား လစာညှိနှိုင်းပေးခြင်းနှင့် အလုပ်ကမ်းလှမ်းမှုပေးခြင်း
 • အလုပ်ထောက်ခံချက်များ စစ်ဆေးပေးခြင်း
 • အလုပ်ခန့်အပ်ခြင်းဆိုင်ရာ စာချုပ် ချုပ်ဆိုပေးခြင်း
 • ဝန်ထမ်းသစ်များ လုပ်ငန်းခွင်သို့ မိတ်ဆက်ပေးခြင်း