ဝန်ထမ်းရှာဖွေခြင်း ဝန်ဆောင်မှု

  • Top HR သည် ဖောက်သည် များ၏ ၀န်ထမ်းခေါ်ယူခြင်းလိုအပ်ချက်များ ၊ ကုမ္ပဏီ၏ အသေးစိတ် အချက်အလက်များ နှင့် လစ်လပ်ရာထူးနှင့် ပတ်သက်သည်များကို ဆွေးနွေးခြင်း ၊
  • အမျိုးမျိုးသောကြော်ငြာဘုတ်များ၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကွန်ရက်များနှင့် အခြား အရင်းအမြစ်များစွာတွင် ကြော်ငြာခြင်းအားဖြင့်၊ Top HR သည် အရည်အချင်း ပြည့်မီသောဝန်ထမ်းများကိုရှာဖွေခြင်း ၊
  • CV များကိုအမျိုးအစား ခွဲပြီး၊ လက်ရှိခေါ် ယူနေသည့် သည့်အလုပ်များနှင့် သင့်လျော်သည့် လျှောက်ထားသူများကို သေချာစွာဆန်းစစ်ပြီး ၊ အရည်အချင်းပြည့်မှီသောလျှောက်ထားသူများ၏ CV များကိုသာ ပေးပို့ပေးခြင်း ၊
  • Top HR မှ အင်တာဗျူး စီစဉ်ပေးခြင်း၊
  • ကုမ္ပဏီ နှင့် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုအောင်မြင်သွားသူအလုပ်လျှောက်ထားသူများအား Top HR မှ အလုပ် ကမ်းလှမ်းပေးခြင်း ၊
  • ကုမ္ပဏီနှင့် အင်တာဗျူးအောင်မြင်သွားသူ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် အဆင်ပြေမှု ရှိမှုကို (၂) လ ဆက်တိုက် Follow up လိုက်ပေးခြင်း။