ကုမ္ပဏီအဖွဲ့ အစည်းများအတွက် သင်တန်းဝန်ဆောင်မှုများ

ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အချင်းပြည့်ဝသောကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များသည်သင်ရွေးချယ်သည့်မည်သည့်နေရာ၌မဆိုထူးခြားပြီး တန်ဖိုးရှိသောသင်တန်းများကိုသင်ကြားပေးရန်အသင့်ရှိနေပါသည်။

 • ထိရောက်မှုရှိသည့် ဘဏ္ဍာရေး ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု
 • HR မဟုတ်သောမန်နေဂျာများအတွက် HR ဆိုင်ရာသိကောင်းစရာများ
 • ဝန်ထမ်းများဆက်ဆံရေး နှင့် ဥပဒေလိုက်နာမှု
 • မြန်မာနိုင်ငံ၏ အခွန်ဥပ‌ဒေများအကြောင်းသိကောင်းစရာများ
 • ခေါင်းဆောင်နိုင်မှုစွမ်းရည်
 • ထိရောက်သောတင်ဆက်မှုနှင့်ဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှု
 • ညှိနှိုင်းနိုင်မှုစွမ်းရည်
 • ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်မှု နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များချနိုင်လာခြင်း
 • တစ်ကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းမှု နှင့် ဖီးလိမ်းပြင်ဆင်မှုပုံစံများ
 • ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု မြှင့်တင်ပုံများ
 • ထိရောက်သည့် ရောင်းချခြင်းစွမ်းရည်
 • လုပ်ငန်းသုံးစာအရေးအသား
 • လုပ်ငန်းသုံးအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား