ဝန်ထမ်းလစာရေးဖွဲပေးခြင်း

လုပ်ခလစာနှင့်သက်ဆိုင်သည့်လုပ်ဆောင်မှုများကိုသင်ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်ရန်မှာ အချိန်များစွာ နှင့် အသေးစိတ် အာရုံစိုက်နိုင်ရန်လိုအပ်လှပါသည်။ လူကြီမင်းတို့ ၏အဖိုးတန်သောအချိန်များကို မကုန်ဆုံးစေဘဲ ၊ အဓိက စီးပွား ရေးလုပ်ငန်းများကိုအာရုံစူးစိုက်နိုင်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀န်ဆောင်မှုများ သည်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များ အားတိကျမှန်ကန်သောအချိန်မှန်လစာနှင့်အခွန်ပုံစံများကိုအဖြေရှာပေးနိုင်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့ ၏ ဝန်ထမ်းလစာရေးဆွဲပေးခြင်းဝန်ဆောင်မှု

ကျွန်ုပ်တို့၏ လျော်ကြေးပေးခြင်းနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်ဝန်ဆောင်မှု ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အဖွဲ့သည် အခွန် နှင့် အလုပ် သမားဥပဒေများ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီစေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည့်လူမှုဖူလုံရေးဘုတ်အဖွဲ့ (SSB) နှင့် ကိုယ်ရေး ၀င်ငွေခွန် (PIT) ၀န်ဆောင်မှုများအပါအ၀င် ယုံကြည်စိတ်ချရသောလုပ်ခလစာ ၀န်ဆောင်မှုများ ကို လစဉ်ရေးဆွဲပေးနေပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည်ယင်းတို့၏လိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ ဝန်ထမ်းလစာရေးဆွဲခြင်းကို  စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

  • လုပ်ခလစာတွက်ချက်ခြင်း
  • လူမှုဖူလုံရေး နှင့် ကိုယ်ရေးဝင်ငွေခွန်ဝန်ဆောင်မှု
  • ဝန်ဆောင်မှုအားလုံးပါဝင်သည့် လစာ‌ရေးဆွဲခြင်းဝန်ဆောင်မှု