ဝန်ထမ်းရှာဖွေခြင်း

ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများသည်လူကြီးမင်းတို့ ၏အဖွဲ့အစည်းအတွက် အကောင်းဆုံးနှင့် အလိုက်ဖက် ဆုံးသော ဝန်ထမ်းများကိုရှာဖွေပေးနိုင်ကြောင်း အာမခံပါသည်။

ဝန်ထမ်းခေါ်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းစဉ်

၁။ Top HR သည် ဖောက်သည် များ နှင့်  ၀န်ထမ်းခေါ်ယူခြင်းလိုအပ်ချက်များ ၊ ကုမ္ပဏီ၏ အသေးစိတ် အချက်အလက်များ နှင့်   လစ်လပ် ရာထူးနှင့် ပတ်သက်သည်များကို ဆွေးနွေးခြင်း ၊

၂။ အမျိုးမျိုးသောကြော်ငြာဘုတ်များ၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကွန်ရက်များနှင့်အခြားအရင်းအမြစ်များစွာတွင်ကြော်ငြာခြင်းအားဖြင့်၊ Top HR သည် အရည်အချင်းပြည့်မီသောဝန်ထမ်းများကိုရှာဖွေခြင်း ၊

၃။ CV များကိုအမျိုးအစား ခွဲပြီး၊ လက်ရှိခေါ် ယူနေသည့် သည့်အလုပ်များနှင့် သင့်လျော်သည့် လျှောက်ထားသူများ ကို သေချာစွာဆန်း

စစ်ပြီး ၊ အရည်အချင်းပြည့်မှီသောလျှောက်ထားသူများ၏ CV များကိုသာပေးပို့ပေးခြင်း ၊

၄။ လျှောက်ထားသူများ၏ဗဟုသုတကြွယ်ဝမှု၊ ကျွမ်းကျင်မှု နှင့် အရည်အချင်းများကို သေချာစွာစစ်ဆေးပေးခြင်း (စိတ်ကြိုက်ဝန်ဆောင်မှု)

၅။ Top HR မှ အင်တာဗျူး စီစဉ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ၊ ကုမ္ပဏီဘက်မှအလိုရှိပါက ကနဦးအင်တာဗျူးတွင်ပါဝင်အင်တာဗျူးပေးခြင်း ၊

၆။  ကုမ္ပဏီ နှင့် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုအောင်မြင်သွားသူအလုပ်လျှောက်ထားသူများအား Top HR မှ အလုပ်ကမ်းလှမ်းပေးခြင်း ၊

၇။ ကုမ္ပဏီနှင့် အင်တာဗျူးအောင်မြင်သွားသူ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် အဆင်ပြေမှု ရှိမှုကို (၂) လ ဆက်တိုက် Follow up လိုက်ပေးခြင်း ။