13
Aug

Certified HR Executive

Certified HR Executive
*********************
Operational HR Management
***************************

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ HR Management လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္စီမံရသည့္ “HR Executive” အဆင့္ရာထူးမ်ားအတြက္ စနစ္တက် ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးသြားမည္။Labour Laws ႏွင့္ excel အသံုးျပဳလစာေရးဆြဲနည္းComputer သင္တန္းပါ ပါဝင္သည္။

———————————–
Module (A) HR Management – total 27 Hours
———————————–
The Role of HR in Business Organisation (3hours)
Factors affecting employee behaviour (3 hours)
People Resourcing (6 hours)
Performance Management (3 hours)
Reward Management (3 hours)
Learning and Development (3 hours)
Health, Safety & Welfare (3 hours)
Employee Relations & Legal Compliance (3 hours)

———————————–
Module (B) Soft Skills & Ethics – total 6 hours
———————————–
Business Communication Skills & Manners (3 hours)
HR Ethics in the Workplace (3 hours)

———————————–
Module (C) ICT Skills – total 11 hours
———————————–
Visio Software for drawing Organisation Chart 1 hours
Powerpoint Presentation tips 2 hours
Excel for Payroll 8 hours
———————————–
Course Completion Test
———————————–
✅ Multiple Choice Question 1 hours
✅ Group Presentation တစ္ႀကိမ္ ပါဝင္ၿပီး
MCBA သင္တန္းေက်ာင္း ႏွင့္ TOP HR ပူးေပါင္း ေပးအပ္ေသာ Certified HR Executive လက္မွတ္ ရရွိပါမည္။

———————————–
?သင္တန္းကာလနွင့္ သင္တန္းေၾကး?
———————————–
✔️စုစုေပါင္း သင္တန္းကာလ (၃) လ၊ (44)နာရီ
✔️သင္တန္းေၾကး က်ပ္ ႏွစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္း (MMK. 220,000/-)
?Including Reference Books, Exercise Book, Lecture Handouts, Labour Laws & Payroll for Excel

*Computer Module မတက္ေရာက္ပါက သင္တန္းေၾကး Ks. 40000/- Discount ရရိွမည္ျဖစ္ပါသည္။

——————
အထူးနႈန္းထားမ်ား
——————
?Early Bird Discount
ဇန္နဝါရီလ (26) ရက္ေန႕ ေနာက္ဆံုးထားကာ သင္တန္းေၾကး Cashdown ေပးသြင္အပ္ႏွံသူမ်ား အတြက္ early bird ၁၀% Discount (က်ပ္ တစ္သိန္း ကိုးေသာင္း ရွစ္ေထာင္က်ပ္သာ)
?TOP HR သင္တန္းသားေဟာင္းမ်ား
ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား အတြက္ အထူးႏႈန္းထား 10% Discount
?အရစ္က်ေပးသြင္းႏိုင္ရန္ အတြက္လဲ အဆင္ေျပေအာင္ ညိွႏီႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။
*အရစ္က် ေပးသြင္းမႈအတြက္ Discount ခံစားခြင့္မရိွပါ။
? ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအေနျဖင့္ ဇန္နဝါရီလ (26) ရက္ေန႕ ေနာက္ဆံုးထားလာေရာက္အပ္ႏွံပါက ေက်ာင္းသားေဟာင္း Discount ႏွင့္ Early bird ႏွင့္ ၂ မ်ိဳးစလံုးခံစားခြင့္ရွိသည္။

‼️‼️ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးသင္ၾကားႏိုင္ေရးအတြက္
သင္တန္းသားဦးေရ (၂၀)ဦးသာ ကန္႔သတ္ထားပါသည္။
————————
တက္ေရာက္သင့္သူမ်ား
————————
ပညာအရည္အခ်င္း – တကၠသိုလ္ တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရရိွျပီး သူျဖစ္ရမည္။ Computer အေျခခံသင္တန္း တက္ေရာက္ျပီးသူ ျဖစ္ရမည္။

လုပ္သက္ အေတြ႕အၾကံဳ – HR လုပ္သက္ အနည္းဆံုး (၁) ႏွစ္ ရိွရမည္။

—————————-
သင္တန္း စတင္ဖြင့္လွစ္မည့္ေန႔
(3.2.2019 )တြင္စတင္ျပီး (28.4.2019) တြင္ျပီးဆံုးပါမည္။ (၃) လသင္တန္း
—————————-
3rd February 2019 အပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႕တိုင္း
ေန႕လယ္ ၁ နာရီမွ ၄ နာရီ (Lecturer ခ်ိန္)
ညေန ၄:၃၀ မွ ၅:၃၀ (computer ခ်ိန္)
(စာသင္ခ်ိန္ႏွင့္ Computer ခ်ိန္ၾကားတြင္ နာရီဝက္ အနားေပးပါသည္။)

—————————-
သင္ၾကားပို႕ခ်ေပးမည့္ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာဝါရင့္ ဆရာမ်ား
—————————-
Module (A) Human Resource Management
ေဒၚေအးမာလတ္ (BSc.Maths, EMBA)

Module (A) Myanmar Labour Laws
ေဒၚေမာ္ေမာ္ထြန္း (BA.IR, DMA, DBA, DIL)

Module (B) Soft Skills & Business Manners
ေဒၚ ျဖဴျဖဴခုိင္ (BA.IR, MA.IR, Dip in Applied Psychology, CAES, DBM, Certified ILO-SYIB Trainer)

Module (C) Computer Skills
ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳထြန္း (B.Sc (Zoology), Post Graduate Diploma in Education, Post Graduate Diploma in Computer Science)

—————————-
သင္တန္းလိပ္စာ
—————————-
Myanmar Career Bridge Academy (MCBA)
ဒဂံုစင္တာ (II)၊ (၅)လႊာ၊ YKKO ဆုိင္ေဘး၊
ေျမနီကုန္း၊ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

ဖုန္း 0 99 77 90 66 40

Personalised Football Shirts United Kingdom Cheap Football Shirts shop:https://www.football-shirtssale.com/ Printing
Spoiler: Most of them https://www.football-shirtssale.com/ are big purple shirts. You’ll additionally be capable of customise your staff soccer shirts by printing issues like corporate sponsors, names, logos and more, so your team look skilled from the minute they step out the buy cheap football kits changing room. Fabricated from sturdy fabrics with ventilation in mind our soccer shirts will maintain your group wanting great game after game. Offering an athletic match for a sculpted look, the VO2 Performance Match Football Shirt is the Real Madrid Home Football Shirt 2018/2019 professional selection for striking workforce put on.
Don’t let your video games go you Real Madrid 3rd Away Football Shirt 2018/2019 by without your custom Football t-shirts & customized shirts. Among such one is Customized Glam Woman model that present big selection of options for ladies football T-shirts, customized women football shirts and hoodies Real Madrid Away Football Shirt 2018/2019 even. SOCCER followers will have the ability to create their own customized kits at Nike Town. We now have a huge number of cheap Barcelona football shirts colors and styles with totally different materials and variations in football shirts, so take a second to seek out what most Barcelona Home Football Shirt 2018/2019 closely fits your group needs and specs.
We create the soccer designs. The design was printed completely Barcelona Away Football Shirt 2018/2019 on our shirts. With four totally different custom football shirt options and Atlético de Madrid football shirts a full range of junior and grownup sizes, VO2 have all the things it’s worthwhile to create fantastic looking kits for every type of the beautiful sport. Our workforce can even assist with your football shirts and different Atlético de Madrid Home Football Shirt 2018/2019 custom attire with FREE design help.
We’re happy with the amount of options you’ve at your cheap Bayern Munich football shirts disposal with our ‘design your own’ instrument, however we’re additionally dedicated to providing quality grownup football uniforms which are each snug and durable. I’ve tried factories in each Thailand cheap premier league football kits and China to manufacture sportswear, fitness clothing and soccer shirts for my on-line cheap arsenal shirt store and profitable brand.